Problemlösning

Oskarshamns Schacksällskap


Vi gör det möjligt för alla intresserade att spela schack i Oskarshamn!

Varje vecka presenterar vi en schackstudie eller en problemlösning. Det är alltid bra att lösa problem med hjälp av ett riktigt schackspel.

Lycka till!

1. Vit drar och vinner