Organisation

Aktuellt: Höstturneringen 2019 : 16 nov KM Snabbschack

Oskarshamns Schacksällskap


Vi gör det möjligt för alla intresserade att spela schack i Oskarshamn!

Ordförande: Stefan Fransson


Kassör: Josip Vrabec


Sekreterare: Nabih Semaan


Ledamöter: Zaim Jelcinovic, Bozur Gajic, Johan Hultberg, Mirsad Homovic


Suppleanter: David Fransson


Revisorer: Mathias Johansson, Lars Wingerup


Materialförvaltare: Johan Hultberg, Josip Vrabec


Representant till folkrörelsearkivet; Josip Vrabec, Lars Wingerup


Ungdomsledare; Josip Vrabec, Stefan Fransson


Tidningsreferent, Josip Vrabec


Valberedning, Lars Wingerup (sammankallande), Mathias Johansson


Turneringsledare KM, Bozur Gajic


Webbansvarig, Stefan Fransson