Organisation

Aktuellt: Allsvenskan startar den 21 okt. DM i Blixt den 17 nov. OskarshamnsMästerskapet den 15 dec.

Oskarshamns Schacksällskap

Vi gör det möjligt för alla intresserade att spela schack i Oskarshamn!!

 

Ordförande: Stefan Fransson

 

Kassör: Josip Vrabec

 

Sekreterare: Nabih Semaan

 

Ledamöter: Zaim Jelcinovic, Bozur Gajic, Johan Hultberg, Mirsad Homovic

 

Suppleanter: David Fransson

 

Revisorer: Mathias Johansson, Lars Wingerup

 

Materialförvaltare: Johan Hultberg, Josip Vrabec

 

Representant till folkrörelsearkivet; Josip Vrabec, Lars Wingerup

 

Ungdomsledare; Josip Vrabec, Stefan Fransson

 

Tidningsreferent, Josip Vrabec

 

Valberedning, Lars Wingerup (sammankallande), Mathias Johansson

 

Turneringsledare KM, Bozur Gajic

 

Webbansvarig, Stefan Fransson