verksamhet

Verksamhet

Klubbinfo

Vi arrangerar klubbtävlingar i blixt, snabbschack och långpartier.

 

Vi arrangerar öppna tävlingar

 

Vi deltar i både lagtävlingar och individuella tävlingar

 

Vi arrangerar aktiviteter riktade mot allmänhet och organisationer

 

Vi utbildar och informerar om schack

 

Vi marknadsför svenskt schack