rating

Rating

Klubbinfo

SSF:s ratingsystem skall tillämpas i SSF:s, distriktsförbunds och föreningars tävlingar.

Ratingperioderna är den 1 januari, 1 maj och 1 september. Samtliga klubbar är skyldiga att förse SSF

med uppdaterade ratingratinglistor i början av varje ratingperiod.

 

Se aktuell rating här