organisation

Organisation

Klubbinfo

Ordförande

Stefan Fransson

 

Kassör

Josip Vrabec

 

Sekreterare

Nabih Semaan

 

Ledamöter

Zaim Jelcinovic

Bozur Gajic

Johan Hultberg

Mirsad Homovic

 

Suppleanter

David Fransson

 

Revisorer

Mathias Johansson

Lars Wingerup

 

Materialförvaltare

Johan Hultberg

Josip Vrabec

 

Representant till folkrörelsearkivet

Josip Vrabec

Lars Wingerup

 

Ratingansvarig

Josip Vrabec

 

Ungdomsledare

Josip Vrabec

Stefan Fransson

 

Tidningsreferent

Josip Vrabec

 

Valberedning

Lars Wingerup (sammankallande)

Mathias Johansson

 

Turneringsledare KM

Bozur Gajic

 

Webbansvarig

David Fransson / Stefan Fransson