Tävlingsbestämmelser

Aktuellt: Höstturneringen 2019 : 16 nov KM Snabbschack

Oskarshamns Schacksällskap


Vi gör det möjligt för alla intresserade att spela schack i Oskarshamn!

Oskarshamns Schacksällskaps Tävlingsbestämmelser 2019-2020


Vald tävlingsledare

Magnus Spång magnus.spang@gmail.com


Godkända domare i klubben

Stefan Fransson josip@oskarshamnsschacksallskap.se

Bozur Gajic bozur.gajic@ltkalmar.se

Josip Vrebec u2stefan@hotmail.comA: Allmänna bestämmelser


Tävlingsbestämmelser beslutas av den av klubben utsedda tävlingsansvariga. Beslut om tävlingsbestämmelser skall fattas i samråd med styrelsen och kan överprövas av styrelsen.


Datum för respektive tävling beslutas av den av klubben utsedda tävlingsansvariga i samråd med klubbens styrelse.


Inbjudan till turneringar skall finnas tillgängliga minst en månad innan sista anmälningsdag till respektive turnering.B: Organisatoriska bestämmelser


I inbjudan till turnering skall följande informations finnas tillgänglig:

 • Sista anmälningsdag för turneringen

 • Tävlingsbestämmelser

 • Speldatum

 • Tävlingsledare

 • Domare

 • Information om bestämmelserna i paragraf D.

 • Senaste datum för meddelande om hur lottningen ser ut.


Tvister avgörs av den till turneringen utsedde domaren.

Domarens beslut kan överklagas till klubbens samlade domarkår (se ovan).


För deltagande i klubbmästerskap krävs medlemskap i klubben.


Vid lottning av Monradturneringar används svenska schackförbundets lottningsprogram.C: Tävlingsbestämmelser


Fides tävlingsregler skall gälla i tillämpliga delar.

http://schack.se/wp/wp-content/uploads/2018/10/Regler-2018-PUBL.pdf


Om Bergers lottningsystem tillämpas särskiljs enligt följande:

1. Inbördes resultat

2. Sonneborn-Berger

3. Flest vinstpartier

4. Flest svartpartier

5. LottningD: Övriga bestämmelser


Samtliga spelare som omfattas av dessa tävlingsbestämmelser anses i och med registrering eller tävlingsdeltagande ha godkänt publicering av sådana uppgifter som skulle kunna omfattas av GDPR och som ligger inom ramen för normal resultatredovisning. Varje klubb har ett ansvar för att informera spelaren om detta i samband med registreringen.


Samtliga spelare som omfattas av dessa tävlingsbestämmelser anses ha accepterat att medverka i kontroller som kan komma att genomföras vid misstanke om alkoholpåverkan eller för motverkande av fusk.E: Elo-registrering


De turneringar som skall elo-registreras är samtliga klubbmästerskap och samtliga turneringar med klassisk betänketid.F: Klubbmästerskap


Klubbmästerskap spelas med följande bestämmelser under förutsättning att inte tävlingsledare eller styrelse fattat beslut om att annat skall gälla. Dessa beslut skall dock fortfarande uppfylla de bestämmelser som finns i paragraferna A-E.


Spelas under vårterminen.


Spelas med betänketiden 90 minuter plus 30 sekunders tillägg per utfört drag.


Spelas som dubbelrondig Berger i klasser om sex deltagare i varje.

Vinnaren i en klass går upp en klass och förloraren går ner en klass till nästkommande klubbmästerskap.


Om vinnaren i en klass inte önskar gå upp erbjuds platsen till den som kom tvåa. Om inte heller den personen vill ha platsen går ingen upp.


Om någon klass inte är full så fylls den på först med den spelare som året innan kom sist i den aktuella klassen och därefter baserat på aktuell rating hos anmälda spelare.


Nya spelare får plats i den högsta klass med ledig plats som spelarens rating tillåter.


Nya spelare som inte får ledig plats placeras i den lägsta klassen. Vid behov skapas nya klasser.


Vid behov kan tävlingsledaren fatta beslut om annan storlek på en eller flera klasser.


Vid behov kan tävlingsledaren fatta beslut om att ge spelare wild card in i en högre klass.


Spelare som inte kan spela aktuellt datum skall snarast kontakta motståndaren för att meddela detta och komma överens om ett nytt datum för partiet. Nytt datum skall meddelas till tävlingsledare och domare. Den spelare som inte kunde spela ursprungligt datum är ansvarig för att finna nytt datum.


Om spelare kommer för sent äger motståndaren rätt att starta klockan vid utsatt starttid. Om motståndaren inte har kommit efter 30 minuter kan den närvarande spelaren kräva vinst genom att påtala det inträffade till domare eller tävlingsledare.G: Klubbmästerskap i snabbschack


Klubbmästerskap i snabbschack spelas med följande bestämmelser under förutsättning att inte tävlingsledare eller styrelse fattat beslut om att annat skall gälla. Dessa beslut skall dock fortfarande uppfylla de bestämmelser som finns i paragraferna A-E.


Spelas under höstterminen.


Spelas med betänketiden 15 minuter.


Vid fler än åtta deltagare spelas sex ronder Monrad.

Vid åtta eller färre deltagare spelas en enkelrondig Berger.

Vid fyra eller färre deltagare spelas en dubbelrondig Berger.


Om spelare kommer för sent äger motståndaren rätt att starta klockan vid utsatt starttid.


Tävlingsansvarig eller av denne utsedd suppleant äger i samråd med tävlingens domare rätt att vid behov göra nödvändiga ändringar av bestämmelserna.H: Klubbmästerskap i blixtschack


Klubbmästerskap i blixtschack spelas med följande bestämmelser under förutsättning att inte tävlingsledare eller styrelse fattat beslut om att annat skall gälla. Dessa beslut skall dock fortfarande uppfylla de bestämmelser som finns i paragraferna A-E.


Spelas under höstterminen.


Spelas med betänketiden 3 minuter plus 2 sekunders tillägg per utfört drag.


Feldrag ger omedelbar förlust.


Vid maximalt åtta deltagare spelas dubbelrondig Berger.

Vid maximalt 16 deltagare spelas enkelrondig Berger.

Vid mer än 16 deltagare spelas 13 ronder Monrad.


Om spelare kommer för sent äger motståndaren rätt att starta klockan vid utsatt starttid.


Tävlingsansvarig eller av denne utsedd suppleant äger i samråd med tävlingens domare rätt att vid behov göra nödvändiga ändringar av bestämmelserna.I: Höstturnering


Höstturnering spelas med följande bestämmelser under förutsättning att inte tävlingsledare eller styrelse fattat beslut om att annat skall gälla. Dessa beslut skall dock fortfarande uppfylla de bestämmelser som finns i paragraferna A-E.


Spelas under höstterminen.


Spelas med betänketiden 90 minuter plus 30 sekunders tillägg per utfört drag.


Vid upp till tio anmälda spelas en enkelrondig Berger-turnering.

Vid fler än tio deltagare spelas en Monrad-turnering om åtta ronder.

Turneringsansvarig fattar beslut omedelbart efter anmälningstidens slut och meddelar anmälda deltagare.


Spelare som inte kan spela aktuellt datum skall snarast kontakta motståndaren för att meddela detta och komma överens om ett nytt datum för partiet. Nytt datum skall meddelas till tävlingsledare och domare. Den spelare som inte kunde spela ursprungligt datum är ansvarig för att finna nytt datum.


Om spelare kommer för sent äger motståndaren rätt att starta klockan vid utsatt starttid. Om motståndaren inte har kommit efter 30 minuter kan den närvarande spelaren kräva vinst genom att påtala det inträffade till domare eller tävlingsledare.J: Öppna turneringar


Öppna turneringar är öppna även för icke-medlemmar. Dessa spelas i görligaste mån efter samma regler som i klubbmästerskapen. Avvikelser från dessa skall framgå i inbjudan.K: Prova På-turnering


Reglerna för nybörjarturneringar spelas i görligaste mån efter samma regler som i klubbmästerskapen. Avvikelser från dessa skall framgå i inbjudan.

Domare och spelare uppmanas också att ha en generös attityd när det gäller hanterade av feldrag.L: Träningsturneringar


Blixt- och snabbschacksturneringar som inte är klubbmästerskap utan har karaktären av träningsturneringar spelas med följande regler:

 • Reglerna för KM i blixt- och snabbschack skall gälla i tillämpliga delar.

 • Ingen anmälan i förväg behövs.

 • I blixtturneringar är det omedelbar förlust vid feldrag.

 • Blixtturneringar spelas som enkel- eller dubbelrondig berger beroende på antalet deltagare. Skall beslutas innan turneringen börjar.

 • Snabbschacksturneringar spelas som 5-ronders monrad.