Höstturnering 2019

Aktuellt: Höstturneringen 2019 : 16 nov KM Snabbschack

Oskarshamns Schacksällskap


Vi gör det möjligt för alla intresserade att spela schack i Oskarshamn!

Höstturnering 2019


Turneringen spelas med betänketiden

90 minuter plus 30 sekunders tillägg per utfört drag.


Vid upp till tio anmälda spelas en enkelrondig Berger-turnering.

Vid fler än tio deltagare spelas en Monrad-turnering om åtta ronder.

Turneringsansvarig fattar beslut omedelbart efter anmälningstidens slut och meddelar anmälda deltagare.


Tävlingen kommer att Elo-registreras.


Frågor till Magnus Spång

eller via klubbens facebook-sida.

magnus.spang@gmail.com

076 – 135 77 78

www.facebook.com/oskarshamnsschacksallskap


Anmälan senast den 15 augusti.

Lottning för rond 1 meddelas senast den 25 augusti.


Anmälan görs här:

https://member.schack.se/turnering/1772/anmalan


Anmälda spelare finns listade här:

https://member.schack.se/ShowTournamentServlet?id=7517


Speldatum:

29/8, 12/9, 26/9, 10/10, 17/10, 7/11, 14/11, 28/11, 12/12.


Fides tävlingsregler skall gälla i tillämpliga delar.

http://schack.se/wp/wp-content/uploads/2018/10/Regler-2018-PUBL.pdf


Samtliga spelare som omfattas av dessa tävlingsbestämmelser anses i och med registrering eller tävlingsdeltagande ha godkänt publicering av sådana uppgifter som skulle kunna omfattas av GDPR och som ligger inom ramen för normal resultatredovisning.


Samtliga spelare som omfattas av dessa tävlingsbestämmelser anses ha accepterat att medverka i kontroller som kan komma att genomföras vid misstanke om alkoholpåverkan eller för motverkande av fusk.


Spelare som inte kan spela aktuellt datum skall snarast kontakta motståndaren för att meddela detta och komma överens om ett nytt datum för partiet. Nytt datum skall meddelas till tävlingsledare och domare. Den spelare som inte kunde spela ursprungligt datum är ansvarig för att finna nytt datum.


Om spelare kommer för sent äger motståndaren rätt att starta klockan vid utsatt starttid. Om motståndaren inte har kommit efter 30 minuter den närvarande spelaren kräva vinst genom att påtala det inträffade till domare eller tävlingsledare.


Tävlingsledare: Magnus Spång.

Domare: Josip Vrabec och Stefan Fransson.Välkommen!